Jak se rodí Dílo v Kamenné Chaloupce

Údaj o časové náročnosti zahrnuje práci + čekací dobu na zaschnutí/vytvrzení každé vrstvy


Dvojité (trojité) lakování

(3 dny)


Luminscenční malba
(volitelné)

(2 dny)


Detailní malba (několik vrstev)

(7-14 dní)


Podkladová malba prsty

(1 den)


Hrubá šepsová vrstva

(1 den)


Reliéf z akrylového tmelu
(volitelné)

(7 dní)


Plátno


PodrámekPodtrženo, sečteno...


Celkem 21 - 28 dní


Hustý?

To je jen začátek

Intuitivní malba na míru je průvodce na celý život


Zpět na webovky Intuitivní Malba