Průběh zakázky


Krok I

Oboustranná dohoda
CO, PRO KOHO, KDY, CENA vč. dopravy a PODMÍNKY PLATBY

Krok II

VYSTAVENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY
(potvrzení objednávky z mojí strany)

Krok III

SLOŽENÍ NEVRATNÉ ZÁLOHY na dílo 30%
(potvrzení objednávky z tvé strany)

Krok IV

ZPRACOVÁNÍ zakázky a PREZENTACE výsledku

Krok V

DOPLACENÍ 70%
nebo první splátky dle dohody (krok I)

Krok VI

EXPEDICE DÍLA s HOTOVOU FAKTUROU


Co Dál?

Nech se příjemně překvapitZpět na webovky Intuitivní malba